Návrhy ďalšieho rozvoja www stránky

Základom pre rozvoj www stránky sú štatistiky z vášho webu. Ak viete, čo je zle a čo dobre, dokážete konať a prijať ďalšie konkrétne opatrenia rozvoja webu. Dostatočné venovanie pozornosti správaniu návštevníkov a postupné zlepšovanie webu majú vplyv na zážitok z návštevy webu.

Vo vašej firme by ste mali uskutočňovať aktivity, ktoré vedú k postupnému zlepšovaniu nielen www stránky, ale aj celého vášho podnikania.  Sledujte konkurentov a ich počínanie si na Internete, poučte sa z ich úspechov a neúspechov a zapracujte to na vašom webe.

Proces postupného zlepšovania založený na piatich krokoch - R.A.D.A.R.:

1. Reporting – pravidelné vypracovávanie správ. Vo firme stanovte, ktoré ukazovatele budete sledovať v čase a vykazovať ich v správach. Aj z hľadiska času nemá zmysel, aby ste sledovali veľké množstvo parametrov. Pre vás bude podstatné napr. počet unikátnych návštevníkov za sledované obdobie, počet online objednávok, priemerná suma objednávky.

2. Analýzy – získané ukazovatele analyzujte a identifikujte trendy vývoja. Načrtnite oblasti, ktoré budú potrebovať zlepšenia. Napríklad zistíte, že hoci vaša stránka má vysokú návštevnosť, online predaj je nedostatočný. Môže to byť spôsobené napr. problémom s vypĺňaním objednávkových formulárov, alebo neprehľadnosťou web stránky. Vtedy vám pomôže testovanie použiteľnosti.

3. Decision – Rozhodnutie – nebojte sa spraviť potrebné rozhodnutia. Ľudia sa boja zmien, lebo nevedia, či prinesú zlepšenie súčasného stavu. Je dôležité vedieť vyvodiť rozhodnutie na zmenu, ktoré nám ponúkla analýza. Odporúčame robiť postupné zmeny, zakaždým meniť len jednu vec. Ak zmeníte súčasne na webe viac vecí, nebudete vedieť, čo a ako malo vplyv na zmenu sledovaných parametrov.

4. Akcia – zapracujte zmeny do procesov v celej firme, ak je to potrebné, nielen na webe. Toto je najdôležitejší krok. Zmeny, uskutočňované vo firme na základe analýz, sú všeobecne lepšie prijímané.
5. Resultsvýsledky – vyhodnocujte reakcie návštevníkov vašej web stránky na zmeny, ktoré ste uskutočnili. Vyhodnoťte, či priniesli zmeny pozitívny, negatívny efekt v porovnaní so stavom pred a po zmene.

Ak boli výsledky pozitívne, neuspokojte sa s týmto konštatovaním, zlepšenia treba uskutočňovať neustále.

 

Jednoduché vytvorenie web stránky

OTESTUJTE ZDARMA:
 

Vytvoriť web stránku pre firmu

 

Vytvoriť Internetový obchod 


BiznisWeb.sk je jednoduchý systém pre rýchle vytvorenie web stránok.
S BiznisWeb.sk vytvoríte úspešné web stránky.
 

Tvorba eshopu cenné rady

:: Aký systém na tvorbu eshopu?

:: Ak si chceš prečítať viac, tu nájdeš potrebné info pre začínajúcich eshoperov:

Nastartujeshop.sk