Internetová reklama

Nestačí len mať dobrú web stránku, treba ju vedieť na Internete spropagovať.
Návštevníci na váš web neprídu sami od seba.

Výhody reklamy na Internete:


 • je lacnejšia oproti iným druhom reklamy
 • môže si ju dovoliť aj malá, resp. začínajúca firma
 • interaktivita je hlavným rozdielom medzi reklamou na Internete a reklamou
  v klasických médiách. Návštevník sám rozhoduje, čomu bude venovať svoju pozornosť, je aktívnym príjemcom posolstva, na rozdiel od iných komunikačných médií.
 • internetovú reklamu možno výborne zacieliť na zvolený segment návštevníkov
 • efekty plynúce z reklamy možno priebežne merať a vyhodnocovať
 • ak zistíte, že reklamná kampaň je neefektívna, môžete ju hneď zastaviť, robiť zmeny v nastaveniach kampane, atď.

Možnosti propagácie firmy a firemnej web stránky:V súčasnosti sa dostáva do popredia textová reklama a reklama vo vyhľadávačoch. Napríklad väčšina malých a stredných podnikov v USA na Internete používa predovšetkým e-mail marketing a optimalizuje web stránku pre vyhľadávače (tzv. SEO). Obľúbená je platená reklama vo vyhľadávačoch (PPC - Pay Per Click ( na Slovensku v eTargete, v Google AdWords, alebo v internetových katalógoch ako Zoznam a Centrum).

Ak máte dostatok peňazí, odporúča sa načasovať reklamnú kampaň súčasne na Internete, aj mimo Internetu, vo viacerých médiách. Zákazník sa dozvie o vašich produktoch, o firme z viacerých reklamných kanálov a pravdepodobnosť, že nakúpi sa zvyšuje. Výsledkom pôsobenia rôznych médií je vyššia znalosť firmy, značky, väčšie ovplyvnenie zákazníka.

Marketingové aktivity online a offline by mali byť

 1. integrované
 2. navzájom sa podporovať
 3. konzistentné
 4. dobre načasované

Zostavte si Plán marketingových aktivít:


Vaše marketingové aktivity by mali byť presne naplánované k určitému dátumu, alebo k nejakej príležitosti. O to viac je potrebné správne načasovanie aktivít, ak je vaše podnikanie sezónne.

Pri plánovaní vašich marketingových aktivít dbajte na tieto kroky:
 1. Urobte si časový harmonogram marketingových aktivít v priebehu roka
 2. Určite dátum spustenia jednotlivých kampaní
 3. Definujte podrobne ako bude prebiehať každá kampaň, kto bude za čo zodpovedný
 4. Plánujte, koľko, aký druh tovaru a za akú cenu počas kampane predáte,
 5. Zistite objem tovaru na sklade, prípadne doplňte zásoby, aby ste ho mali dosť a vyhli sa dlhším dodacím lehotám
 6. Môžete mať reklamné kampane k rôznym príležitostiam- sezónne, ale aj vlastné - napr. výročia predajne, firmy.

 

Jednoduché vytvorenie web stránky

OTESTUJTE ZDARMA:
 

Vytvoriť web stránku pre firmu

 

Vytvoriť Internetový obchod 


BiznisWeb.sk je jednoduchý systém pre rýchle vytvorenie web stránok.
S BiznisWeb.sk vytvoríte úspešné web stránky.
 

Tvorba eshopu cenné rady

:: Aký systém na tvorbu eshopu?

:: Ak si chceš prečítať viac, tu nájdeš potrebné info pre začínajúcich eshoperov:

Nastartujeshop.sk