Advergaming

Advergaming znamená použitie interaktívnych hier na Internete na marketingové účely. Ľudia sa radi hrajú a preto je interaktívna hra vynikajúcim nástrojom, ako pritiahnuť ľudí a predstaviť im produkt.

Reklama na Internete sa postupne mení z klasického pasívneho prijímania reklamného posolstva k stále aktívnejšej účasti zákazníka. Zároveň nechcú byť návštevníci príliš rušení reklamou.

Východiskom, ako spojiť aktívny prístup návštevníkov s propagáciou, ktorá by nebola vtieravá, sú práve internetové hry. Niektoré skupiny návštevníkov Internetu dokonca hry sami aktívne vyhľadávajú.

Hry využívajú hlavnú výhodu interaktívneho média, ktorou je vtiahnutie užívateľa do samotnej reklamy, čo v podstate nie je možné v iných druhoch médií.

Použitie on –line hier:
  • zvýšenie návštevnosti web stránky
  • vďaka hre sa môže návštevník zábavnou formou zoznámiť s produktom firmy
  • pomáha pri budovaní komunity návštevníkov, je výborným nástrojom pre budovanie lojality zákazníka a zlepšuje vzťah zákazníkov k firme
  • firma získa kontakt s potencionálnymi zákazníkmi
  • získanie informácií o zákazníkoch, ktoré uvádzajú pri registrácii, prípadne v priebehu hry
  • prepojenie interaktívnej hry s reklamou v iných médiách

 

Jednoduché vytvorenie web stránky

OTESTUJTE ZDARMA:
 

Vytvoriť web stránku pre firmu

 

Vytvoriť Internetový obchod 


BiznisWeb.sk je jednoduchý systém pre rýchle vytvorenie web stránok.
S BiznisWeb.sk vytvoríte úspešné web stránky.
 

Tvorba eshopu cenné rady

:: Aký systém na tvorbu eshopu?

:: Ak si chceš prečítať viac, tu nájdeš potrebné info pre začínajúcich eshoperov:

Nastartujeshop.sk