Bannerová reklama

Využitie bannerovej reklamy v marketingu je široké, cieľom bannerovej reklamy môže byť napríklad:
  • zvýšenie návštevnosti web stránky
  • prilákanie nových návštevníkov
  • zvýšenie podielu z online predaja
  • zmena spotrebiteľského správania
  • zvýšenie povedomia o značke
  • rast obľúbenosti značky
  • odlíšenie značky od konkurencie
  • zmena imidžu a vnímania značky
Grafická reklama je reprezentovaná rôznymi druhmi reklamných formátov. Niektoré bannery umožňujú poskytnúť viac informácií, resp. použiť pri tvorbe bannera viac kreativity.

Najrozšírenejším typom je full banner s rozmermi 468x60 pixelov. Je najviac používaným typom bannera, čo spôsobilo, že návštevníci Internetu si naň postupne zvykli a začali ho ignorovať (tzv. bannerová slepota), čím sa znížil pomer kliknutia k počtu zobrazení bannera (Click Rate – CR) aj z viac ako 20% na 0,2 - 2%.

Pri kampaniach na zvýšenie povedomia o značke, uvedení nového produktu na trh, či pri prieniku firmy na nové trhy, sa používajú veľké Square bannery a Mrakodrapy (Skyscraper). Pri týchto formátoch reklamy je CR veľmi nízky 0,05 - 0,2% aj keď je inzertná plocha väčšia a viditeľnejšia ako napr. pri full banneroch. Cieľom veľkých formátov reklamy je, aby návštevník reklamné posolstvo videl a zapamätal si ho a nie dosiahnutie maximálneho CR.

Úspešnosť bannerovej reklamy ovplyvňuje:


  • kvalita reklamných formátov – ich dostatočná kreativita, nápaditosť.
  • veľkosť reklamy v kB, čím je veľkosť bannera väčšia, tým sa pomalšie na web stránke načítava, čo znižuje CR. Odporúčajú sa bannery do veľkosti 10 kB. Väčšie formáty, napr. square bannery majú veľkosť aj 30 kB

Bannerová, vs. reklama v PPC systémoch


Bannerová reklama je vhodná vtedy, ak cieľom marketingových aktivít firmy je apelovať na emócie spotrebiteľov a budovanie imidžu a produktu firmy. V grafickej kampani sa dá vynikajúco využiť kreativita a originalita, aby reklamné posolstvo internetového návštevníka zaujalo a ten si ho zapamätal.

Textová reklama v PPC systémoch je efektívna, ale nie je vhodná pre všetky marketingové ciele firmy. PPC reklamu možno veľmi dobre zacieliť, takže ju vidí len úzka skupina návštevníkov Internetu, ktorá má o informácie záujem. To je aj najväčšie obmedzenie textovej reklamy v PPC systémoch.

PPC reklama sa nepoužíva na zasiahnutie veľkého množstva návštevníkov Internetu v krátkom časovom úseku. Návštevníci ju môžu prehliadnuť, ťažšie si zapamätajú reklamné posolstvo. PPC reklama, na rozdiel od bannerovej grafickej reklamy, vôbec nie je vhodná na budovanie povedomia o značke (branding). Svojou formou je PPC reklama najviac vhodná na propagáciu produktov, o ktorých
sa spotrebiteľ rozhoduje racionálne.

 

Jednoduché vytvorenie web stránky

OTESTUJTE ZDARMA:
 

Vytvoriť web stránku pre firmu

 

Vytvoriť Internetový obchod 


BiznisWeb.sk je jednoduchý systém pre rýchle vytvorenie web stránok.
S BiznisWeb.sk vytvoríte úspešné web stránky.
 

Tvorba eshopu cenné rady

:: Aký systém na tvorbu eshopu?

:: Ak si chceš prečítať viac, tu nájdeš potrebné info pre začínajúcich eshoperov:

Nastartujeshop.sk