Odborné portály a diskusie na Internete

Tento spôsob propagácie možno využiť najmä na budovanie značky. Formy poskytnutia odborných rád:
  • publikovanie odborných článkov z oblasti, v ktorej podniká firma
  • diskusné fóra na Internete – online komunity
  • e-mailové diskusné konferencie

Cieľom je presvedčiť potencionálnych zákazníkov o odbornosti firmy
. Ak budú rady prínosné pre potencionálnych zákazníkov, prispeje to k zvýšeniu dôveryhodnosti a povedomia o firme, čo má v konečnom dôsledku vplyv na finančné ukazovatele firmy.

Odborné články by mala firma publikovať nielen v špecializovanej sekcii na svojej web stránke, ale mala by sa snažiť aj o ich zverejnenie na odborných portáloch, resp. v novinách. Problémom je umiestnenie reklamného posolstva v odbornom článku, alebo v diskusii. Ak by sa umiestnilo priamo v texte článku, redaktor by pravdepodobne odmietol jeho uverejnenie. Riešením je, že firma sa pod článok podpíše, uvedie stručné informácie o autorovi, jeho odborných znalostiach a uverejní adresu svojej web stránky.

Čitatelia odborných portálov hľadajú informácie, ktoré firma poskytuje. Je veľká pravdepodobnosť, že majú záujem o nákup práve takých produktov, ako firma ponúka. Návštevníci takýchto portálov, resp. diskusných fór, sú rozhodnutí uskutočniť nákupné rozhodnutie, ale hľadajú odbornú pomoc, dobrú radu, ohlas od existujúcich zákazníkov, aby sa rozhodli pre správny produkt, značku.

Pracovníci firmy by mali priebežne sledovať odborné diskusie, prebiehajúce na Internete a majú možnosť získať významné podnety od účastníkov diskusie. Firma môže prípadne odpovedať na otázky a problémy, či uviesť odkaz na viac informácií, ktoré nájdu účastníci diskusie na firemnej web stránke.

Okrem diskusií, prebiehajúcich priamo na Internete, sa pracovníci firmy môžu zapojiť do e-mailových diskusných konferencií. V tomto prípade sa otázky a odpovede zasielajú prostredníctvom e-mailu všetkým registrovaným členom diskusie. Aj vtedy by pracovníci firmy nemali zabudnúť uviesť svoje meno, skúsenosti a www kontakt na firmu.

 

Jednoduché vytvorenie web stránky

OTESTUJTE ZDARMA:
 

Vytvoriť web stránku pre firmu

 

Vytvoriť Internetový obchod 


BiznisWeb.sk je jednoduchý systém pre rýchle vytvorenie web stránok.
S BiznisWeb.sk vytvoríte úspešné web stránky.
 

Tvorba eshopu cenné rady

:: Aký systém na tvorbu eshopu?

:: Ak si chceš prečítať viac, tu nájdeš potrebné info pre začínajúcich eshoperov:

Nastartujeshop.sk