Kvalitné texty na www stránke

Každý používateľ Internetu sa ponáhľa. Ľudia radšej čítajú kratšie texty, keďže sa ľahšie vnímajú. Pri surfovaní po Internete preskakujú medzi jednotlivými stránkami a text nečítajú od začiatku do konca.

Typická vlastnosť návštevníkov Internetu je, že www stránky nečítajú, ale len skenujú – vnímajú vizuálne najvýraznejšie body. Prostredie Internetu a charakteristika návštevníkov vyžadujú použiť špecifické marketingové nástroje.

 • Kvalitný, informačne hodnotný a pravidelne publikovaný obsah je základným prostriedkom pre udržanie záujmu návštevníka firemnej web prezentácie.
 • Prehľadne štruktúrovaný a zrozumiteľný text má veľký vplyv na kvalitu a úspešnosť web prezentácie.
 • Kvalitný obsah je predpokladom použiteľného webu, keďže návštevník sa musí vedieť v texte orientovať.
>
Pravidlá, ktoré by mali byť pri vytváraní firemnej www stránky dodržané:

 • titulná stránka
 • výstižné nadpisy
 • stručnosť
 • zrozumiteľnosť
 • aktuálnosť
 • prehľadnosť
 • prihliadanie na zahraničných návštevníkov webu

TITULNÁ STRÁNKA

Je miestom, ktoré povie návštevníkovi, o čom je celá web prezentácia a je zároveň miestom, kam sa môže návštevník vždy vrátiť, keď sa stratí.

Titulná stránka býva najnavštevovanejšou stránkou celej web prezentácie, preto by sa na nej mali nachádzať v prehľadnej forme všetky najdôležitejšie informácie. Preplnená titulná stránka stráca svoj zmysel, preto treba zvážiť ako využiť plochu titulnej stránky čo najprirodzenejšie a zároveň efektívne.

Zo všetkých podstránok by mal viesť odkaz na titulnú stránku. Všetko na titulnej stránke pomáha k pochopeniu posolstva web prezentácie. Na určenie posolstva web prezentácie možno použiť napr. slogan, úvodnú upútavku, nadpisy, vysvetlivky a výstižné fotografie).

Dobrý slogan by mal byť:
 • jasný a informatívny
 • stručný
 • vyjadriť odlišnosť a jasný úžitok
 • príjemný, živý a niekedy aj dômyselný
(Podľa KRUG, S. : WebDesign. Nenuťte uživatele přemýšlet. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2003. s.78-80. ISBN 80-7226-892-9, rozsah 144s)


VÝSTIŽNÉ NADPISY A POLOŽKY V MENU

Nadpisy patria medzi prvky, ktoré návštevník web stránky uvidí ako prvé, ale len ak sú výrazne odlíšené od ostatného textu. Mali by jasne, výstižne a stručne popisovať text v odstavci.

Návštevníci Internetu – keďže majú naponáhlo, vedia, čo si chcú prečítať a čo nie.

Položky v menu by mali byť krátke, aby nezabrali veľa miesta, jednotné a jasné. Návštevník nebude toľko premýšľať a bez váhania klikne a dostane sa k požadovaným informáciám.

STRUČNOSŤ

V stručnosti textu na Internete je jeho sila. Čítanie textu na monitore je v porovnaní s tlačeným textom pomalšie a únavnejšie pre každého človeka. Preto by mali byť texty web stránky stručné a priniesť návštevníkovi len dôležité informácie.

ZROZUMITEĽNOSŤ

Ak návštevník web stránky nebude rozumieť informáciám, je to pre neho dôvod, aby ju opustil a hľadal na web stránkach konkurencie. Preto by mal byť text napísaný zrozumiteľne v jazyku, ktorému návštevník rozumie, i keď je laikom v danej oblasti.

AKTUÁLNOSŤ

Aktuálnosť informácií firemnej web prezentácie je dôležitým faktorom zabezpečenia dôveryhodnosti web stránky a jej prevádzkovateľa.

Návštevníkov zaujímajú najaktuálnejšie ponuky firmy, prípadne informácie z budúcnosti – začiatok výpredaja, zriadenie novej predajne, lepšie možnosti online platieb atď.

Ak návštevník objaví zaujímavú ponuku, ale dodatočne zistí, že už dávno neplatí, klesá jeho dôvera voči celej www stránke firmy. Odrazí sa to aj v lojalite k firme.

PREHĽADNOSŤ

Čítanie dlhého neformátovaného textu je únavné, preto by mal byť oddelený podnadpismi, rozdelený do odrážok, doplnený tabuľkami a obrázkami.

Dlhý text možno členiť na viac stránok previazaných spolu hypertextovými odkazmi. Prehľadnosť závisí od dostatočného kontrastu pozadia a textu. Ak nie je rozdiel medzi farbou pozadia a textu dostatočne výrazný, môže čítanie textu znemožniť.

Návštevník web stránky by mal mať možnosť zmeniť si veľkosť písma. Najvhodnejšie na čítanie textu z monitora je bezpätkové písmo .

Sústredenie a vnímanie textu nepriaznivo ovplyvňujú blikajúce bannery, hudba, vyskakujúce – popup okná.

ZAHRANIČNÍ ZÁKAZNÍCI

Ak chce firma preniknúť na nové trhy, jedna z najefektívnejších ciest je poskytnúť obsah v rôznych jazykoch. Jednoducho povedané, stačí zaplatiť za preklad a firma zväčšila svoj trhový dosah na milióny ľudí. Pri prekladoch treba mať napamäti rozdielnosti v jednotlivých príbuzných jazykoch – napr. kanadská, francúzska a africká Francúžtina atď. Firma by mala využiť služby prekladateľa z cieľového regiónu.
Pri predaji a zasielaní produktov do zahraničia poskytujte aj cenník zaslania tovaru do rôznych krajín sveta, napr. vytvorením odkazov na stránky zasielateľskej spoločnosti ako TenExpres, UPS a zákazník získa výslednú cenu a čas, kedy bude tovar doručený. Najlepšie je integrovať náklady zasielateľskej spoločnosti priamo do firemného predajného systému

 

Jednoduché vytvorenie web stránky

OTESTUJTE ZDARMA:
 

Vytvoriť web stránku pre firmu

 

Vytvoriť Internetový obchod 


BiznisWeb.sk je jednoduchý systém pre rýchle vytvorenie web stránok.
S BiznisWeb.sk vytvoríte úspešné web stránky.
 

Tvorba eshopu cenné rady

:: Aký systém na tvorbu eshopu?

:: Ak si chceš prečítať viac, tu nájdeš potrebné info pre začínajúcich eshoperov:

Nastartujeshop.sk